top of page

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti magnetičnega odnosa

8 urna

1 Dnevna Delavnica za Zenske

Skrivnosti magnetičnega odnosa

1 DNEVNA DELAVNICA

V dnevu druzenja in skupnega dela se bomo pogovarjali o tem kako (so)kreirati dober in izpolnjujoc odnos s svojim partnerjem ter se naucili vzpostavljati kvalitetne odnose z ljudmi okoli sebe.

Pogovarjali se bomo o skrivnostih zapeljevanja, odkrivali delovanje zenske cez njen mesecni cikel skozi znanost in prakticne primere, ter se naucili pomena dotika, moci pogleda in senzualnosti giba.

Program delavnice obsega dva sklopa. Prvi se osredotoca na magnetiziranje sebe, drugi nas uci kako doseci magnetizem v odnosu. Nanju se navezuje sklop prakticnih vaj. 

Bistveno je, da nauceno uporabljamo. Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Bistvo se skriva v preprostosti in uporabnosti.
 

Maja Debeljak in cooperation with
Angelina A. Rinaldi

The Union of two Worlds. Spiritual and Physical.

Ballet%20Dancer%20Duo_edited.jpg

1 DAN
 

SKUPINA 20 DO 40 ZENSK

Poznavanje zenske ciklicnosti, skrivnosti dobre komunikacije, zapeljevanja, moci besede, dotika, pogleda in giba.

 

Starodavna znanja v prakticni in uporabni obliki.

8 UR

SOBOTA OD 9IH DO 17IH

179 EUR/OSEBO

8 UR SKUPNEGA DELA

DDV vkljucen v ceno.

V ceno ni vkljucen obrok.

SKRIVNOSTI MAGNETIZMA

Dotaknili se bomo vseh odnosov, predvsem osebnih.


Ne glede na to ali ste v partnerskem odnosu
ali ne.

Areas she works on..

Kako delavnica zgleda?

8 UR PREDAVANJ IN PRAKTICNIH VAJ

1 dnevna delavnica z Angelino A. Rinaldi
in Majo Debeljak

 

Skupinsko delo poteka v slovenskem jeziku.

Predavanja so v dveh oblikah. Predavanja z moznostjo interaktivnega sodelovanja ter nanje navezujoce se vaje. 

 

Sobota od 9ih do 17ih

Maximalno stevilo oseb v skupini

20 do 40 zensk

Cena na osebo: 179 eur

(DDV vkljucen v ceno)

Kosilo v ceno ni vsteto in je v lastni organizaciji.

Med predavanji je 1 uro premora zanj.

Obveze udelezencev programa
 

Podpis pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki se nanasa na delo v skupini.

Hands_edited_edited_edited.jpg

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti magnetičnega odnosa

STIK S SEBOJ

VPOGLED NAVZNOTER

Razumevanje samega sebe je kljucno za sokreiranje vseh odnosov.

Kako razloziti partnerju kako se pocutimo, kaj nam je pomembno, kako naj se nam pribliza in kako naj z nami deluje v razlicnih okoliscinah,
bo predstavljalo nas fokus.

 


 

STIK S PARTNERJEM
 

OPAZOVANJE ZUNANJEGA

 Naucili se bomo dobre, pozorne in empaticne komunikacije s partnerjem. 

Ne glede na to ​ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Zenske se bomo naucile kako ojacati svoje moske, kako jim dati to, kar potrebujejo, da me dobimo to,
kar potrebujemo me.

 

Program delavnice

VSEBINA IN UPORABNOST

SOBOTA 9h – 17h
 

9h – 10h


Spoznavanje, predstavitev kdo sva in o cem se bomo pogovarjali, pogovor o namenu, vsebini in strukturi delavnice.

 


10h – 11.30h


Angelina A. Rinaldi: MAGNETICNA JAZ

Magneticnost in njena moc, poznavanje svoje ciklicnosti, magnetiziranje sebe kot zenske.

11.30h – 13h


Maja Debeljak: ucenje v praksi (delo na sebi)

Magnetizem in delovanje iz sebe skozi energetski pogled, aktivacija energije pri sebi, cutenje sebe.

13h – 14h

 

Kosilo

14h – 15.30h


Angelina A. Rinaldi: MAGNETICNA V ODNOSU

Skrivnosti magnetičnega odnosa, skrivnosti zapeljevanja, moc pogleda in dotika.

15.30 – 17h


Maja Debeljak: ucenje v praksi (delo v parih)

Carovnija dotika, njegov pomen v praksi, aktivacija orgazmicne energije skozi dotik.

Zaključek skozi zaključno meditacijo, pogovor o vtisih in spoznanjih.
 

Angelina A. Rinaldi

Angelina A. Rinaldi

 HIGH PERFORMANCE COACH

HOLISTIC HEALTH CLINIC

Moc uma, takticno odlocanje, sokreiranje kvalitetnih odnosov in zivljenje svojih potencialov na vseh podrocjih, so njene glavne specifike delovanja.

 

Raziskave vedejskih problematik pri prehrajevanju, vedenjski pristopi k prehranjevanju, uvajanje zdravega zivljenjskega sloga pri ljudeh, ter takticno odlocanje na poslovnem ter zasebnem podrocju, so njena glavna specializacija.

Zenske uci o pomembnosti pravilnega delovanja v odnosu. O tem kako svojega moskega najbolje mozno podpreti, da lahko oni podprejo nas.

 

Moske uci o nacinih izjemnega delovanja z zenskami. Uci sokreiranja kvalitetnih odnosov. 

Ljudem pomaga pri spremembi svojih zivljenjskih okoliscin.

Vkljucujoc mentalne in fizicne pristope dela z ljudmi, spreminja tako delovanje uma, kot telesa.

 

Na vseh podrocjih zivljenja.

Maja Debeljak

Maja Debeljak

ENERGETIC TOUCH AND SPINE SPECIALIST

ETERNAL FORCE CENTER 

Specialistka na podrocju tezav s hrbtenico, osteopatije, manualnih tehnik, ruske fitoterapije ter regeneracije fizicnega in mentalnega telesa.


Skeniranje clovekovega energetskega biopolja, ter vzpostavitev ravnovesja fizicnega in energetskega telesa med seboj sta njena posebna vrlina.


Vodja delavnic s podrocja intime v odnosih, znanj kitajske tradicionalne medicine ter spoznavanj delovanja cloveškega telesa.

Zenske in moske spoznava s svojo primarno naravo in jim pomaga priti v stik s svojo intuicijo in uresnicitvijo svojih potencialov
 

Izjemna poznavalka starodavnih znanj in tehnik, ki jih vpleta v prakticno delovanje na vseh podrocjih zivljenja.

Samo najboljse je dovolj dobro. 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

Skrivnosti magnetizma

KREIRANJE KVALITETNIH ODNOSOV

Ne glede na to
ali smo v partnerskem odnosu ali ne,

je moc dobrih in kvalitetnih odnosov

izjemno pomembna.

Vpliva na vsa podrocja nasega zivljenja.

Odnosi nas lahko sibijo
ali pa naredijo nepremagljive. 

Na nas je kaj izbiramo.

Vse je na nas.

Ce delujemo v skladu s seboj
ter s svojimi obcutki,

ce izbiramo prave ljudi ter z njimi dobro delujemo,

lahko to predstavlja razliko med zivljenjem,

ki je uspesno in izpopolnjujoce,
ter med tistim,
ki to ni.

Tu se skriva skrivnost uspeha v zivljenju.

Ti odlocas.
 

Skrivnosti magnetizma

ANGELINA ANA RINALDI |  HIGH PERFORMANCE COACH |  ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE

Contact
bottom of page