- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti magnetizma

5 tednov

Zoom Online Delavnica za Zenske

Angelina Rinaldi

O Angelini 

 HIGH PERFORMANCE COACH

ANGELINA A. RINALDI 

Moc uma, takticno odlocanje, sokreiranje kvalitetnih odnosov in zivljenje svojih potencialov na vseh podrocjih, so njene glavne specifike delovanja.

 

Raziskave vedejskih problematik pri prehrajevanju, vedenjski pristopi k prehranjevanju, uvajanje zdravega zivljenjskega sloga pri ljudeh, ter takticno odlocanje na poslovnem ter zasebnem podrocju, so njena glavna specializacija.

Zenske uci o pomembnosti pravilnega delovanja v odnosu. O tem kako svojega moskega najbolje mozno podpreti, da lahko oni podprejo nas.

 

Moske uci o nacinih izjemnega delovanja z zenskami. Uci sokreiranja kvalitetnih odnosov. 

Ljudem pomaga pri spremembi svojih zivljenjskih okoliscin.

Vkljucujoc mentalne in fizicne pristope dela z ljudmi, spreminja tako delovanje uma, kot telesa.

 

Na vseh podrocjih zivljenja.

Skrivnosti magnetizma

5 TEDENSKA DELAVNICA

Predavanja potekajo v sklopu petih modulov, kjer se pogovarjamo o pomembnosti magnetizma pri kreiranju kvalitetnih odnosov in ostalega v zivljenju.


Virtualno se dobimo enkrat na teden prek Zoom Online klica.
 

Enkrat na teden se dobimo na kratkem FaceBook predavanju, kjer naslovimo se ostalo, kar na predavanjih nismo. Ta predavanja soustvarjas.
 

Zoom Aplikacije ne potrebujes. Preko emaila dobis link povabilo na sestanek. Vsi posnetki ti ostanejo. Ce ne zelis, ni treba, da se izpostavljas. Brez vklopljene kamere, si lahko samo poslusalka.

V petih tednih skupnega dela, bomo delili tudi zgodbe in primere ter se na njih ucili ucinkovito delovati. 

 

Verjamem, da je izjemno pomembno v kaksnih odnosih sobivamo in kako v zivljenju delujemo. Uspesnost na vseh nasih zivljenjskih podrocjih je povezana s tem.

 

In verjamem, da lahko v zivljenju skreirava vse, za kar se odlociva.
 

Veselim se sokreiranja s teboj.
 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

ZOOM IN FB
SKUPINA

 

STEVILO OSEB NEOMEJENO

Interaktivna srecnja bodo potekala prek Zoom klica, ostala preko FaceBook predavanja v zivo.

Vse poteka v zivo. Posnetki bodo na voljo.

1.5 URE
NA TEDEN

6 UR NA MESEC

Online Zoom srecanja se bodo odvijala enkrat na teden, po uro in pol.

Enkrat na teden se vidimo se na kratkem FaceBook predavanju.

TRAJANJE
5 TEDNOV

9 UR SKUPNEGA DELA

Skupaj bomo celih
5 tednov.


Spremljali bomo spremembe, ki se bodo zacenjale odvijati po spremembi nekaterih kljucnih dejavnikov delovanja v odnosih.

SKRIVNOSTI MAGNETIZMA

OSEBNI IN POSLOVNI
VIDIK

Dotaknili se bomo vseh odnosov, tako osebnih, kot poslovnih.

Ne glede na to ali ste v partnerskem odnosu ali ne.

 

Skrivnosti izjemnih odnosov

5 TEDNOV ONLINE PREDAVANJ IN VAJ

Interaktiven Online Video Zoom klic trajajoc 1 ½ ure ter FaceBook Live z Angelino A. Rinaldi
 

Skupinsko delo poteka v slovenskem jeziku.

Predavanja so v dveh oblikah. FaceBook Live predavanje ter interaktiven ZoomCall.

Maximalno stevilo oseb v skupini

Neomejeno

Cena na osebo: 149 eur

(DDV vkljucen v ceno)

Pogostost
 

1x na teden ZoomCall (v cetrtek ob 8PM)


1x na teden FaceBook predavanje (v torek ob 8.30PM)

(Prvo naslednje predavanje bo najprej v oktobru.)

Nacin dela
 

ZoomCall Live klic - predavanje po urniku ter soustvarjanje klica z zivljenjskimi dogodki in zgodbami.

Ni potrebno, da imajo udelezenci vklopljen video klic.

FaceBook Live - dolocena je tematika predavanja.

Dotaknemo se vsega, kar se nanasa na zanje Zoom predavanje. Udelezenci lahko sprasujejo, sokreirajo klic ter delijo svoje uvide.

Obveze udelezencev programa
 

Podpis pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki se nanasa na delo v skupini.

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti magnetizma

STIK S SEBOJ

VPOGLED NAVZNOTER

Razumevanje samega sebe je kljucno za sokreiranje vseh odnosov.

Kako delovati magneticno in ucinkovito v odnosih vseh vrst
bo predstavljalo nas fokus.

 


 

STIK S PARTNERJEM
 

OPAZOVANJE ZUNANJEGA

 Naucili se bomo magneticne, pozorne in empaticne komunikacije s partnerjem. Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Zenske se bomo naucile kako delujejo moski in kaksne so razlike v nasem delovanju.

O cem bomo govorili?

VSEBINA IN UPORABNOST

V petih tednih predavanj in vaj, se bomo dotaknili naslednjih tem:
 • MAGNETICNO DELOVANJE
  (Bistvene karakteristike, obnašanje, kako delovati drugace)
   

 • POSLOVNO (SLUZBENO) PODROCJE IN MAGNETIZEM
  (Služba, poslovno podrocje, neintimni odnosi)
   

 • OSTALI TIPI ODNOSOV IN MAGNETIZEM
  Ucenje z zgledom (odnos v druzini, prijateljski odnosi, etc..)
   

 • MAGNETIZEM V PRAKSI
  (Intimni odnosi, dolgoletna veza ter se svezi odnosi)
   

 • SKRIVNOSTI ZAPELJEVANJA
  (Delovanje in uporaba v praksi)
   

 • MANIFESTACIJA IN MAGNETIZEM
  (Uspeh in njegov pomen, magnetiziranje stvari, ki prihajajo k meni)

Delamo po principu preprostosti in predvsem uporabnosti. V mojem delovanju in ucenju je to bistveno.

Najbolj ucinkovite modrosti sveta so preproste in predvsem uporabne.

Bistveno je, da nauceno uporabljamo. Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Znanje, ki ga bomo pridobili v casu petih tednov, je uporabno v vseh odnosih. V vseh tipih odnosov.

Tu sem. Skupaj z vami.

Angelina 

Samo najboljse je dovolj dobro. 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

Skrivnosti magnetizma

ANGELINA ANA RINALDI |  HIGH PERFORMANCE COACH |  ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE

Skrivnosti magnetizma

KAKO DELOVATI DRUGACE

Ne glede na to
ali smo v partnerskem odnosu ali ne,

je moc magnetizma izjemno pomembna.

Vpliva na vsa podrocja nasega zivljenja.

Kreira nase odnose in zivljenja.

Odnosi nas lahko sibijo
ali pa naredijo nepremagljive. 

Prave stvari lahko magnetizirava. 

Da te pridejo k nama.
 

Ti odlocas.