top of page

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti magnetizma

7 tednov

Zoom Online Delavnica za Zenske

Skrivnosti magnetizma

7 TEDENSKA DELAVNICA

Predavanja potekajo v sklopu sedmih modulov, kjer se pogovarjamo o pomembnosti magnetizma pri kreiranju kvalitetnih odnosov in ostalega v zivljenju.


Virtualno se dobimo enkrat na teden prek Zoom Online klica.
 

Enkrat na teden se dobimo na kratkem FaceBook predavanju, kjer naslovimo se ostalo, kar na predavanjih nismo. Ta predavanja soustvarjas.
 

Zoom Aplikacije ne potrebujes. Preko emaila dobis link povabilo na sestanek. Vsi posnetki ti ostanejo. Ce ne zelis, ni treba, da se izpostavljas. Brez vklopljene kamere, si lahko samo poslusalka.

V sedmih tednih skupnega dela, bomo delili tudi zgodbe in primere ter se na njih ucili ucinkovito delovati. 

 

Verjamem, da je izjemno pomembno v kaksnih odnosih sobivamo in kako v zivljenju delujemo. Uspesnost na vseh nasih zivljenjskih podrocjih je povezana s tem.

 

In verjamem, da lahko v zivljenju skreirava vse, za kar se odlociva.
 

Veselim se sokreiranja s teboj.
 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png
A business meeting _edited.jpg

Razlike v delovanju

Polarnost v odnosu

IMG_2899_1.JPG

Biokemija spolnosti

Razlike v delovanju

Komunikacija v odnosu

Magneticna komunikacija

Skrivnosti Magnetizma

Magnetizem v praksi

Pomen slike, besede in giba

ZOOM IN FB
SKUPINA

 

STEVILO OSEB NEOMEJENO

Dobila boš dostop do online posnetkov predavanj in do zasebne FaceBook skupine s posnetimi predavanji, kjer lahko zastaviš kakrsno koli vprasanje.

1.5 URE
NA TEDEN

6 UR NA MESEC

Online Zoom srecanja se bodo odvijala enkrat na teden, po uro in pol.

V FaceBook skupini te pocakajo posnetki predavanj, ki se nanasajo na posamezen sklop ZOOM predavanj.

TRAJANJE
7 TEDNOV

14 UR SKUPNEGA DELA

Skupaj bomo celih
7 tednov.


Spremljali bomo spremembe, ki se bodo zacenjale odvijati po spremembi nekaterih kljucnih dejavnikov delovanja v odnosih.

SKRIVNOSTI MAGNETIZMA

OSEBNI IN POSLOVNI
VIDIK

Dotaknili se bomo vseh odnosov, tako osebnih, kot poslovnih.

Ne glede na to ali ste v partnerskem odnosu ali ne.

Areas she works on..

Skrivnosti izjemnih odnosov

7 TEDNOV ONLINE PREDAVANJ IN VAJ

Posnet Online Video Zoom klic trajajoc 1 ½ ure ter FaceBook Predavanje z Angelino A. Rinaldi
 

Skupinsko delo poteka v slovenskem jeziku.

Predavanja so v dveh oblikah. Posneta FaceBook predavanja ter posnet ZoomCall.

Maximalno stevilo oseb v skupini

Neomejeno

Cena na osebo: 247 eur

(DDV vkljucen v ceno)

Pogostost
 

1x na teden ZoomCall (dostop dobis do vseh sedmih predavanj)
1x na teden FaceBook predavanje

Nacin dela
 

Posneto ZoomCall Predavanje 

Posneto FaceBook Predavanje - dolocena je tematika predavanja, kjer lahko zastavis tudi vprasanja v skupini.

Dotaknemo se vsega, kar se nanasa na zadnje Zoom predavanje. Udelezenci lahko sprasujejo ter delijo svoje uvide.

Obveze udelezencev programa
 

Podpis pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki se nanasa na delo v skupini.