top of page

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti magnetizma

7 tednov

Zoom Online Delavnica za Zenske

Skrivnosti magnetizma

7 TEDENSKA ONLINE DELAVNICA

Predavanja potekajo v sklopu sedmih modulov, kjer se pogovarjamo o pomembnosti magnetizma pri kreiranju kvalitetnih odnosov in ostalega v zivljenju.


Virtualno se dobimo enkrat na teden prek Zoom Online klica.
 

Enkrat na teden se dobimo na kratkem FaceBook predavanju, kjer naslovimo se ostalo, kar na predavanjih nismo. Ta predavanja soustvarjas.
 

Zoom Aplikacije ne potrebujes. Preko emaila dobis link povabilo na sestanek. Vsi posnetki ti ostanejo. Ce ne zelis, ni treba, da se izpostavljas. Brez vklopljene kamere, si lahko samo poslusalka.

V sedmih tednih skupnega dela, bomo delili tudi zgodbe in primere ter se na njih ucili ucinkovito delovati. 

 

Verjamem, da je izjemno pomembno v kaksnih odnosih sobivamo in kako v zivljenju delujemo. Uspesnost na vseh nasih zivljenjskih podrocjih je povezana s tem.

 

In verjamem, da lahko v zivljenju skreirava vse, za kar se odlociva.
 

Veselim se sokreiranja s teboj.
 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png
A business meeting _edited.jpg

Razlike v delovanju

Polarnost v odnosu

IMG_2899_1.JPG

Biokemija spolnosti

Razlike v delovanju

Komunikacija v odnosu

Magneticna komunikacija

Skrivnosti Magnetizma

Magnetizem v praksi

Pomen slike, besede in giba

ZOOM IN FB
SKUPINA

 

STEVILO OSEB NEOMEJENO

Dobila boš dostop do online posnetkov predavanj in do zasebne FaceBook skupine s posnetimi predavanji, kjer lahko zastaviš kakrsno koli vprasanje.

1.5 URE
NA TEDEN

6 UR NA MESEC

Online Zoom srecanja se bodo odvijala enkrat na teden, po uro in pol.

V FaceBook skupini te pocakajo posnetki predavanj, ki se nanasajo na posamezen sklop ZOOM predavanj.

TRAJANJE
7 TEDNOV

14 UR SKUPNEGA DELA

Skupaj bomo celih
7 tednov.


Spremljali bomo spremembe, ki se bodo zacenjale odvijati po spremembi nekaterih kljucnih dejavnikov delovanja v odnosih.

SKRIVNOSTI MAGNETIZMA

OSEBNI IN POSLOVNI
VIDIK

Dotaknili se bomo vseh odnosov, tako osebnih, kot poslovnih.

Ne glede na to ali ste v partnerskem odnosu ali ne.

Areas she works on..

Skrivnosti izjemnih odnosov

7 TEDNOV ONLINE PREDAVANJ IN VAJ

Posnet Online Video Zoom klic trajajoc 1 ½ ure ter FaceBook Predavanje z Angelino A. Rinaldi
 

Skupinsko delo poteka v slovenskem jeziku.

Predavanja so v dveh oblikah. Posneta FaceBook predavanja ter posnet ZoomCall.

Maximalno stevilo oseb v skupini

Neomejeno

Cena na osebo: 247 eur

(DDV vkljucen v ceno)

Pogostost
 

1x na teden ZoomCall (dostop dobis do vseh sedmih predavanj)
1x na teden FaceBook predavanje

Nacin dela
 

Posneto ZoomCall Predavanje 

Posneto FaceBook Predavanje - dolocena je tematika predavanja, kjer lahko zastavis tudi vprasanja v skupini.

Dotaknemo se vsega, kar se nanasa na zadnje Zoom predavanje. Udelezenci lahko sprasujejo ter delijo svoje uvide.

Obveze udelezencev programa
 

Podpis pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki se nanasa na delo v skupini.

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti magnetizma

STIK S SEBOJ

VPOGLED NAVZNOTER

Razumevanje samega sebe je kljucno za sokreiranje vseh odnosov.

Kako delovati magneticno in ucinkovito v odnosih vseh vrst
bo predstavljalo nas fokus.

 


 

STIK S PARTNERJEM
 

OPAZOVANJE ZUNANJEGA

 Naucili se bomo magneticne, pozorne in empaticne komunikacije s partnerjem. Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Zenske se bomo naucile kako delujejo moski in kaksne so razlike v nasem delovanju.

O cem bomo govorili?

VSEBINA IN UPORABNOST

V sedmih tednih predavanj in vaj, se bomo dotaknili naslednjih tem:
 • MAGNETICNO DELOVANJE
  (Bistvene karakteristike, obnašanje, kako delovati drugace)

   

 • POSLOVNO (SLUZBENO) PODROCJE IN MAGNETIZEM
  (Služba, poslovno podrocje, neintimni odnosi)

   

 • OSTALI TIPI ODNOSOV IN MAGNETIZEM
  Ucenje z zgledom (odnos v druzini, prijateljski odnosi, etc..)

   

 • MAGNETIZEM V PRAKSI
  (Intimni odnosi, dolgoletna veza ter se svezi odnosi)

   

 • SKRIVNOSTI ZAPELJEVANJA
  (Delovanje in uporaba v praksi)

   

 • MANIFESTACIJA IN MAGNETIZEM
  (Uspeh in njegov pomen, magnetiziranje stvari, ki prihajajo k meni)

Delamo po principu preprostosti in predvsem uporabnosti. V mojem delovanju in ucenju je to bistveno.

Najbolj ucinkovite modrosti sveta so preproste in predvsem uporabne.

Bistveno je, da nauceno uporabljamo. Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Znanje, ki ga bomo pridobili v casu sedmih tednov, je uporabno v vseh odnosih. V vseh tipih odnosov.

Angelina A. Rinaldi

O Angelini 

 HIGH PERFORMANCE COACH

ANGELINA A. RINALDI 

Moc uma, takticno odlocanje, sokreiranje kvalitetnih odnosov in zivljenje svojih potencialov na vseh podrocjih, so njene glavne specifike delovanja.

 

Raziskave vedejskih problematik pri prehrajevanju, vedenjski pristopi k prehranjevanju, uvajanje zdravega zivljenjskega sloga pri ljudeh, ter takticno odlocanje na poslovnem ter zasebnem podrocju, so njena glavna specializacija.

Zenske uci o pomembnosti pravilnega delovanja v odnosu. O tem kako svojega moskega najbolje mozno podpreti, da lahko oni podprejo nas.

 

Moske uci o nacinih izjemnega delovanja z zenskami. Uci sokreiranja kvalitetnih odnosov. 

Ljudem pomaga pri spremembi svojih zivljenjskih okoliscin.

Vkljucujoc mentalne in fizicne pristope dela z ljudmi, spreminja tako delovanje uma, kot telesa.

 

Na vseh podrocjih zivljenja.