top of page

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti zapeljevanja

7 tednov

Zoom Online Delavnica za Zenske

Skrivnosti zapeljevanja

7 TEDENSKA ONLINE DELAVNICA

Predavanja potekajo v sklopu sedmih modulov, kjer se pogovarjamo o pomembnosti zapeljevanja pri kreiranju kvalitetnih odnosov in uspesnega delovanja v zivljenju.


Virtualno se dobimo enkrat na teden prek Zoom Online klica.
 

Enkrat na teden se dobimo na kratkem FaceBook predavanju, kjer naslovimo se ostalo, kar na predavanjih nismo. Ta predavanja soustvarjas. Pravzaprav lahko z vprasanji iz svojega zivljenja soustvarjas celih 6 tednov skupnega dela.
 

Zoom Aplikacije ne potrebujes. Preko emaila dobis link povabilo na sestanek. Vsi posnetki ti ostanejo. Ce ne zelis, ni treba, da se izpostavljas. Brez vklopljene kamere, si lahko samo poslusalka.

V sedmih tednih skupnega dela, bomo delile primere in zgodbe iz zivljenja ter se na njih ucile ucinkovito delovati. Lahko vprasas kar koli, kar te bo vmes zanimalo. 

 

Verjamem, da je izjemno pomembno v kaksnih odnosih sobivamo in kako v zivljenju delujemo. Uspesnost na vseh nasih zivljenjskih podrocjih je povezana s tem.

 

In verjamem, da lahko v zivljenju skreirava vse, za kar se odlociva.
Veselim se sokreiranja s teboj.
 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png
The Secrets of Magnetism

Zapeljevanje

Moc zapeljevanja in kreiranje obilja

Skrivnosti Zapeljevanja_edited.jpg

Polarnost

Kako delujejo moski in kaj jim je zares vsec

Skrivnosti magnetizma

Umetnost

Stik s seboj in zapeljevanje v praksi

Skrivnosti Zapeljevanja

Uspeh in obilje

Kako uspesno delovati na vseh podrocjih zivljenja

ZOOM IN FB
SKUPINA

 

STEVILO OSEB NEOMEJENO

Interaktivna srecnja bodo potekala prek Zoom klica, ostala preko FaceBook predavanja v zivo.

Vse poteka v zivo. Posnetki bodo na voljo.

1.5 URE
NA TEDEN

6 UR NA MESEC

Online Zoom srecanja se bodo odvijala enkrat na teden, po uro in pol.

Enkrat na teden se vidimo se na kratkem

pol urnem FaceBook predavanju.

TRAJANJE
7 TEDNOV

14 UR SKUPNEGA DELA

Skupaj bomo celih
7 tednov.


Cakajo te predavanja, vaje in intimni pogovori.

 

Vse, o cemer se bomo pogovajale, bo izjemno prakticno in uporabno.

SKRIVNOSTI ZAPELJEVANJA

OSEBNI IN POSLOVNI
VIDIK

Dotaknile se bomo vseh odnosov, tako osebnih, kot poslovnih.

Ne glede na to ali si v partnerskem odnosu ali ne.

Areas she works on..

Skrivnosti zapeljevanja

7 TEDNOV ONLINE PREDAVANJ IN VAJ

Interaktiven Online Video Zoom klic trajajoc 1 ½ ure ter FaceBook Live z Angelino A. Rinaldi
 

Skupinsko delo poteka v slovenskem jeziku.

Predavanja so v dveh oblikah. FaceBook Live predavanje ter interaktiven ZoomCall.

Maximalno stevilo oseb v skupini

Neomejeno

Cena na osebo: 179 eur

(DDV vkljucen v ceno)

Pogostost
 

1x na teden ZoomCall (v cetrtek ob 8PM)

1x na teden FaceBook predavanje (v torek ob 8PM)

Nacin dela
 

ZoomCall Live klic - predavanje po urniku ter soustvarjanje klica z zivljenjskimi dogodki in zgodbami. Ni potrebno, da imajo udelezenci vklopljen video klic.

FaceBook Live - dolocena je tematika predavanja.

Dotaknemo se vsega, kar se nanasa na zadnje Zoom predavanje. Udelezenci lahko sprasujejo, sokreirajo klic ter delijo svoje uvide.

Obveze udelezencev programa
 

Podpis pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki se nanasa na delo v skupini.

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti zapeljevanja

STIK S SEBOJ

VPOGLED NAVZNOTER

Razumevanje same sebe in odkrivanje tega, kar ti je vsec, je kljucni element dobrega zapeljevanja in kreacije kvalitetnih odnosov.

Kako zapeljevati in to uporabljati na vseh podrocjih delovanja, bo najin primarni fokus.


 

STIK S PARTNERJEM
 

OPAZOVANJE ZUNANJEGA

 Spoznale bomo pravo moc zapeljevanja in kako nam lahko pomaga v odnosih vseh vrst. 

Ne glede na to ali si v partnerskem odnosu ali ne.

Naucile se bomo kaj je moskim zares pomembno v odnosih.

Tako osebnih, kot poslovnih.

O cem bomo govorili?

VSEBINA IN UPORABNOST

V sedmih tednih predavanj in vaj, se bomo dotaknili naslednjih tem:

1. TEDEN

OSNOVNI PRINCIPI ZAPELJEVANJA

(Pomen zapeljevanja in zakaj je tako zelo pomembno v zivljenju)

 

2. TEDEN

POSLOVNO (SLUZBENO) PODROCJE IN ZAPELJEVANJE

(Kaj ima zapeljevanje s sluzbo, poslovnim podrocjem ter neintimnimi odnosi)

 

3. TEDEN

MOC KARIZME 

(Pomen karizmatičnega delovanja)

 

4. TEDEN

KARIZMATIČNA PISNA KOMUNIKACIJA

(KArizmatično delovanje v praksi in besedi)

 

5. TEDEN

SKRIVNOSTI ZAPELJEVANJA

(Delovanje, zapeljiva komunikacija in uporaba v praksi)

6. TEDEN

TVOJE TELO IN ZAPELJEVANJE V PRAKSI

(Govorica telesa, karizma in samozavest, intimni odnosi, dolgoletna veza ter se svezi odnosi)

7. TEDEN

USPEH IN ZAPELJEVANJE

(Kreiranje obilja, uspeh in pomen zapeljevanja pri uspesnem delovanju)

Vedno delamo po principu preprostosti in predvsem uporabnosti. V mojem delovanju in ucenju je to bistveno.

Najbolj ucinkovite modrosti sveta so preproste in predvsem uporabne.

Bistveno je, da nauceno uporabljas. Ne glede na to ali si v partnerskem odnosu ali ne.

Znanje, ki ga bomo pridobile v casu sedmih tednov bo uporabno na vseh podrocjih tvojega delovanja.

Vseh.

Angelina 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png
Angelina A. Rinaldi

O Angelini 

 HIGH PERFORMANCE COACH

ANGELINA A. RINALDI 

Moc uma, takticno odlocanje, sokreiranje kvalitetnih odnosov in zivljenje svojih potencialov na vseh podrocjih, so njene glavne specifike delovanja.

Zenske uci o pomembnosti pravilnega delovanja v odnosu. O tem kako svojega moskega najbolje mozno podpreti, da lahko oni podprejo nas.

 

Moske uci o nacinih izjemnega delovanja z zenskami. Uci sokreiranja kvalitetnih odnosov. 

Ljudem pomaga pri spremembi svojih zivljenjskih okoliscin.

Vkljucujoc mentalne in fizicne pristope dela z ljudmi, spreminja tako delovanje uma, kot telesa.

 

Na vseh podrocjih zivljenja.

Skrivnosti zapeljevanja

POT K USPEHU

Zapeljevanje skriva v sebi moc,

ki lahko dobesedno spreminja potek nasih zivljenj.

Vpliva na vse, kar se v tvojem zivljenju dogaja.

Kreira uspesne intimne in prijateljske odnose

ter kreira na poslovnem podrocju.

Zapeljevanje je jezicek na tehtnici, ki odloca o poteku tvojega zivljenja in pomembno vpliva na zivljenje tvojih potencialov.

Zakaj? Ker tlakuje pot uspehu na vseh podrocjih.

 

Kako? Do potankosti ga bova skupaj spoznali in se ga naucili uporabljati.
 

Skrivnosti zapeljevanja

ANGELINA ANA RINALDI |  HIGH PERFORMANCE COACH |  ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE

Contact
bottom of page