top of page

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti izjemnih odnosov

10 tednov

Zoom Online Delavnica za Zenske

Skrivnosti izjemnih odnosov

10 TEDENSKA DELAVNICA

Predavanja potekajo v sklopu desetih modulov, kjer se pogovarjamo o pomembnosti kvalitetnih odnosov in kako jih sokreirati.

V desetih tednih posnetih predavanj, te bodo na FaceBooku pocakala tudi posneta predavanja iz sklopa tedenske tematike, kjer bomo delili zgodbe in primere ter se na njih ucili ucinkovito delovati. Ce bos zelela, bos lahko tam zastavila kakrsno koli vprasanje, ki bi se ti vmes porajalo.

 

Verjamem, da je izjemno pomembno v kaksnih odnosih sobivamo. Uspesnost na vseh nasih zivljenjskih podrocjih je povezana tudi z njimi.

 

In verjamem, da smo njihovi sokreatorji. 
Veselim se sokreiranja s teboj.

 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

Razlike v delovanju moskih in zensk

Pomen polarnosti v odnosu

Skrivnosti magnetizma

Spoznavanje narave zenske

Ciklicnost in njeno delovanje

Komunikacija v odnosu

Konstruktivni pogovori

Skrivnosti Magnetizma

Pomen giba, dotika in besede

Zapeljevanje in njegova moc

Skrivnosti izjemnih odnosov

10 TEDNOV ONLINE PREDAVANJ IN VAJ

Posnet Online Video Zoom klic ter posnetek FaceBook predavanja trajajocega 1 ½ ure z Angelino A. Rinaldi
 

Skupinsko delo poteka v slovenskem jeziku.

Predavanja so v dveh oblikah. Posnetki FaceBook predavanj ter posnetki v obliki Zoom predavanja. Za sodelovanje Zoom aplikacije niti ne potrebujes.

Maximalno stevilo oseb v skupini

Neomejeno

Cena na osebo: 269 eur

(DDV vkljucen v ceno)

Pogostost
 

2x na teden 10 tednov

Nacin dela

FaceBook Predavanje - dolocena je tematika predavanja, kjer lahko udelezenci zastavijo osebna vprasanja, ki se nanasajo nanjo.

Zoom Predavanje - predavanje po urniku.

Obveze udelezencev programa
 

Podpis pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki se nanasa na delo v skupini.

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti izjemnih odnosov

STIK S SEBOJ

VPOGLED NAVZNOTER

Razumevanje samega sebe je kljucno za sokreiranje vseh odnosov.

Kako razloziti partnerju kako se pocutimo, kaj nam je pomembno, kako naj se nam pribliza in kako naj z nami deluje v razlicnih okoliscinah,
bo predstavljalo nas fokus.

 


 

STIK S PARTNERJEM
 

OPAZOVANJE ZUNANJEGA

 Naucili se bomo dobre, pozorne in empaticne komunikacije s partnerjem. 

Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Zenske se bomo naucile kako ojacati svoje moske, kako jim dati to, kar potrebujejo, da me dobimo to,
kar potrebujemo me.

 

O cem bomo govorili?

VSEBINA IN UPORABNOST

V desetih tednih predavanj in vaj, se bomo dotaknili naslednjih tem:
 

 • Razumevanje delovanja zenske ciklicnosti v povezavi z odnosi
   

 • Alfa moski in zadovoljevanje zenske
   

 • Principi delovanja moskega in zenske v naravi
   

 • Razlike v delovanju moskega in zenske ustvarjajo polarnost
   

 • Kako uspesno komunicirati s partnerjem, da nas slisi
   

 • Empatija in moc pohvale
   

 • Kako razloziti kaj nam je pomembno
   

 • Prepoznavanje zelja partnerja
   

 • Kako dobiti od njega to, kar si zelimo, ne da bi sli preko njegovih zelja
   

 • Kako "nabildati" svojega partnerja, da se bo pocutil ob nas moskega
   

 • Kako delovati v konfliktnih situacijah
   

 • Kako izraziti kritiko
   

 • Skrivnosti zapeljevanja
   

 • Moc dotika, pogleda in premika

Sproti bomo poskusali implementirati to, o cemer se bomo pogovarjali in opazovali, kako se odnosi temu primerno spreminjajo.

Delamo po principu preprostosti in predvsem uporabnosti. V mojem delovanju in ucenju je to bistveno.

Najbolj ucinkovite modrosti sveta so preproste in predvsem uporabne.

Bistveno je, da nauceno uporabljamo. Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Znanje, ki ga bomo pridobili v casu desetih tednov, je uporabno v vseh odnosih. V vseh tipih odnosov.