top of page

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti izjemnih odnosov

10 tednov

Zoom Online Delavnica za Zenske

Skrivnosti izjemnih odnosov

10 TEDENSKA ONLINE DELAVNICA

Predavanja potekajo v sklopu desetih modulov, kjer se pogovarjamo o pomembnosti kvalitetnih odnosov in kako jih sokreirati.

V desetih tednih posnetih predavanj, te bodo na FaceBooku pocakala tudi posneta predavanja iz sklopa tedenske tematike, kjer bomo delili zgodbe in primere ter se na njih ucili ucinkovito delovati. Ce bos zelela, bos lahko tam zastavila kakrsno koli vprasanje, ki bi se ti vmes porajalo.

 

Verjamem, da je izjemno pomembno v kaksnih odnosih sobivamo. Uspesnost na vseh nasih zivljenjskih podrocjih je povezana tudi z njimi.

 

In verjamem, da smo njihovi sokreatorji. 
Veselim se sokreiranja s teboj.

 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

Razlike v delovanju moskih in zensk

Pomen polarnosti v odnosu

Skrivnosti magnetizma

Spoznavanje narave zenske

Ciklicnost in njeno delovanje

Komunikacija v odnosu

Konstruktivni pogovori

Skrivnosti Magnetizma

Pomen giba, dotika in besede

Zapeljevanje in njegova moc

Skrivnosti izjemnih odnosov

10 TEDNOV ONLINE PREDAVANJ IN VAJ

Posnet Online Video Zoom klic ter posnetek FaceBook predavanja trajajocega 1 ½ ure z Angelino A. Rinaldi
 

Skupinsko delo poteka v slovenskem jeziku.

Predavanja so v dveh oblikah. Posnetki FaceBook predavanj ter posnetki v obliki Zoom predavanja. Za sodelovanje Zoom aplikacije niti ne potrebujes.

Maximalno stevilo oseb v skupini

Neomejeno

Cena na osebo: 269 eur

(DDV vkljucen v ceno)

Pogostost
 

2x na teden 10 tednov

Nacin dela

FaceBook Predavanje - dolocena je tematika predavanja, kjer lahko udelezenci zastavijo osebna vprasanja, ki se nanasajo nanjo.

Zoom Predavanje - predavanje po urniku.

Obveze udelezencev programa
 

Podpis pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki se nanasa na delo v skupini.

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti izjemnih odnosov

STIK S SEBOJ

VPOGLED NAVZNOTER

Razumevanje samega sebe je kljucno za sokreiranje vseh odnosov.

Kako razloziti partnerju kako se pocutimo, kaj nam je pomembno, kako naj se nam pribliza in kako naj z nami deluje v razlicnih okoliscinah,
bo predstavljalo nas fokus.

 


 

STIK S PARTNERJEM
 

OPAZOVANJE ZUNANJEGA

 Naucili se bomo dobre, pozorne in empaticne komunikacije s partnerjem. 

Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Zenske se bomo naucile kako ojacati svoje moske, kako jim dati to, kar potrebujejo, da me dobimo to,
kar potrebujemo me.

 

O cem bomo govorili?

VSEBINA IN UPORABNOST

V desetih tednih predavanj in vaj, se bomo dotaknili naslednjih tem:
 

 • Razumevanje delovanja zenske ciklicnosti v povezavi z odnosi
   

 • Alfa moski in zadovoljevanje zenske
   

 • Principi delovanja moskega in zenske v naravi
   

 • Razlike v delovanju moskega in zenske ustvarjajo polarnost
   

 • Kako uspesno komunicirati s partnerjem, da nas slisi
   

 • Empatija in moc pohvale
   

 • Kako razloziti kaj nam je pomembno
   

 • Prepoznavanje zelja partnerja
   

 • Kako dobiti od njega to, kar si zelimo, ne da bi sli preko njegovih zelja
   

 • Kako "nabildati" svojega partnerja, da se bo pocutil ob nas moskega
   

 • Kako delovati v konfliktnih situacijah
   

 • Kako izraziti kritiko
   

 • Skrivnosti zapeljevanja
   

 • Moc dotika, pogleda in premika

Sproti bomo poskusali implementirati to, o cemer se bomo pogovarjali in opazovali, kako se odnosi temu primerno spreminjajo.

Delamo po principu preprostosti in predvsem uporabnosti. V mojem delovanju in ucenju je to bistveno.

Najbolj ucinkovite modrosti sveta so preproste in predvsem uporabne.

Bistveno je, da nauceno uporabljamo. Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Znanje, ki ga bomo pridobili v casu desetih tednov, je uporabno v vseh odnosih. V vseh tipih odnosov.

ZOOM IN FB
SKUPINA

 

STEVILO OSEB NEOMEJENO

Interaktivna srecnja bodo potekala prek Zoom klica, ostala preko FaceBook predavanja v zivo.

Vse poteka v zivo. Posnetki bodo na voljo.

1.5 URE
NA TEDEN

8 UR NA MESEC

Online srecanja se bodo odvijala enkrat na teden, po uro in pol.

Enkrat na mesec,
se vidimo na 2 srecanjih v tednu.

TRAJANJE
10 TEDNOV

20 UR SKUPNEGA DELA

Skupaj bomo celih
10 tednov.


Spremljali bomo spremembe, ki se bodo zacenjale odvijati po spremembi nekaterih kljucnih dejavnikov delovanja v odnosih.

SKRIVNOSTI IZJEMNIH ODNOSOV

OSEBNI IN POSLOVNI
VIDIK

Dotaknili se bomo vseh odnosov, tako osebnih, kot poslovnih.

Ne glede na to ali ste v partnerskem odnosu
ali ne.

Areas she works on..
Several Open Books

Samo najboljse je dovolj dobro. 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

Delovni zvezek

PRAKTICNE VAJE IN SKLOP VSEH PREDAVANJ

V sklopu delavnice je tudi online delovni zvezek s prakticnimi vajami in zapiski vseh predavanj.

Lahko si ga nalozis in sprintas na spodnji povezavi. Ostane ti za vedno.

 

Angelina A. Rinaldi

O Angelini 

 HIGH PERFORMANCE COACH

ANGELINA A. RINALDI 

Moc uma, takticno odlocanje, sokreiranje kvalitetnih odnosov in zivljenje svojih potencialov na vseh podrocjih, so njene glavne specifike delovanja.

 

Raziskave vedejskih problematik pri prehrajevanju, vedenjski pristopi k prehranjevanju, uvajanje zdravega zivljenjskega sloga pri ljudeh, ter takticno odlocanje na poslovnem ter zasebnem podrocju, so njena glavna specializacija.

Zenske uci o pomembnosti pravilnega delovanja v odnosu. O tem kako svojega moskega najbolje mozno podpreti, da lahko oni podprejo nas.

 

Moske uci o nacinih izjemnega delovanja z zenskami. Uci sokreiranja kvalitetnih odnosov. 

Ljudem pomaga pri spremembi svojih zivljenjskih okoliscin.

Vkljucujoc mentalne in fizicne pristope dela z ljudmi, spreminja tako delovanje uma, kot telesa.

 

Na vseh podrocjih zivljenja.