- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti izjemnih odnosov

8 tednov

Zoom Online Delavnica za Zenske

Angelina Rinaldi

O Angelini 

 HIGH PERFORMANCE COACH

ANGELINA A. RINALDI 

Moc uma, takticno odlocanje, sokreiranje kvalitetnih odnosov in zivljenje svojih potencialov na vseh podrocjih, so njene glavne specifike delovanja.

 

Raziskave vedejskih problematik pri prehrajevanju, vedenjski pristopi k prehranjevanju, uvajanje zdravega zivljenjskega sloga pri ljudeh, ter takticno odlocanje na poslovnem ter zasebnem podrocju, so njena glavna specializacija.

Zenske uci o pomembnosti pravilnega delovanja v odnosu. O tem kako svojega moskega najbolje mozno podpreti, da lahko oni podprejo nas.

 

Moske uci o nacinih izjemnega delovanja z zenskami. Uci sokreiranja kvalitetnih odnosov. 

Ljudem pomaga pri spremembi svojih zivljenjskih okoliscin.

Vkljucujoc mentalne in fizicne pristope dela z ljudmi, spreminja tako delovanje uma, kot telesa.

 

Na vseh podrocjih zivljenja.

Skrivnosti izjemnih odnosov

8 TEDENSKA DELAVNICA

Predavanja potekajo v sklopu osmih modulov, kjer se pogovarjamo o pomembnosti kvalitetnih odnosov in kako jih sokreirati.


Virtualno se dobimo enkrat na teden prek Zoom Online klica.
Enkrat na mesec se dobimo dvakrat na teden.

 

Zoom Aplikacije niti ne potrebujes. Preko emaila dobis link povabilo na sestanek. Vsi posnetki ti ostanejo. Ce ne zelis, ni treba, da se izpostavljas. Brez vklopljene kamere, si lahko samo poslusalka.

Po potrebi bodo predavanja potekala tudi prek FaceBook Live predavanja.

V osmih tednih skupnega dela, bomo delili tudi zgodbe in primere ter se na njih ucili ucinkovito delovati. Ce bos zelela, bos lahko sokreirala predavanja s kaksnim od svojih uvidov.

 

Verjamem, da je izjemno pomembno v kaksnih odnosih sobivamo. Uspesnost na vseh nasih zivljenjskih podrocjih je povezana tudi z njimi.

 

In verjamem, da smo njihovi sokreatorji. 
Veselim se sokreiranja s teboj.

 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

ZOOM IN FB
SKUPINA

 

STEVILO OSEB NEOMEJENO

Interaktivna srecnja bodo potekala prek Zoom klica, ostala preko FaceBook predavanja v zivo.

Vse poteka v zivo. Posnetki bodo na voljo.

1.5 URE
NA TEDEN

8 UR NA MESEC

Online srecanja se bodo odvijala enkrat na teden, po uro in pol.

Enkrat na mesec,
se vidimo na 2 srecanjih v tednu.

TRAJANJE
8 TEDNOV

16 UR SKUPNEGA DELA

Skupaj bomo celih
8 tednov.


Spremljali bomo spremembe, ki se bodo zacenjale odvijati po spremembi nekaterih kljucnih dejavnikov delovanja v odnosih.

SKRIVNOSTI IZJEMNIH ODNOSOV

OSEBNI IN POSLOVNI
VIDIK

Dotaknili se bomo vseh odnosov, tako osebnih, kot poslovnih.

Ne glede na to ali ste v partnerskem odnosu
ali ne.

 

Skrivnosti izjemnih odnosov

8 TEDNOV ONLINE PREDAVANJ IN VAJ

Interaktiven Online Video Zoom klic ter FaceBook Live trajajoc 1 ½ ure z Angelino A. Rinaldi
 

Skupinsko delo poteka v slovenskem jeziku.

Predavanja so v dveh oblikah. FaceBook Live predavanje ter interaktiven ZoomCall.

Maximalno stevilo oseb v skupini

Neomejeno

Cena na osebo: 165 eur

(DDV vkljucen v ceno)

Pogostost
 

1x na teden 8 tednov

2x na teden, 1 teden v mesecu

(5 tednov premora in potencialno nadaljevanje dela v skupini, po programu Skrivnosti izjemnih odnosov Level 2)

Nacin dela

FaceBook Live - dolocena je tematika predavanja.

ZoomCall Live klic - predavanje po urniku ter soustvarjanje klica z zivljenjskimi dogodki in zgodbami.

Udelezenci lahko sprasujejo, sokreirajo klic ter delijo svoje uvide. Ni potrebno, da imajo vklopljen video klic.

Obveze udelezencev programa
 

Podpis pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki se nanasa na delo v skupini.

- THE SECRETS OF ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE -

Skrivnosti izjemnih odnosov

STIK S SEBOJ

VPOGLED NAVZNOTER

Razumevanje samega sebe je kljucno za sokreiranje vseh odnosov.

Kako razloziti partnerju kako se pocutimo, kaj nam je pomembno, kako naj se nam pribliza in kako naj z nami deluje v razlicnih okoliscinah,
bo predstavljalo nas fokus.

 


 

STIK S PARTNERJEM
 

OPAZOVANJE ZUNANJEGA

 Naucili se bomo dobre, pozorne in empaticne komunikacije s partnerjem. 

Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Zenske se bomo naucile kako ojacati svoje moske, kako jim dati to, kar potrebujejo, da me dobimo to,
kar potrebujemo me.

 

O cem bomo govorili?

VSEBINA IN UPORABNOST

V osmih tednih predavanj in vaj, se bomo dotaknili naslednjih tem:
 

 • Razumevanje delovanja zenske ciklicnosti v povezavi z odnosi
   

 • Alfa moski in zadovoljevanje zenske
   

 • Principi delovanja moskega in zenske v naravi
   

 • Razlike v delovanju moskega in zenske ustvarjajo polarnost
   

 • Kako uspesno komunicirati s partnerjem, da nas slisi
   

 • Empatija in moc pohvale
   

 • Kako razloziti kaj nam je pomembno
   

 • Prepoznavanje zelja partnerja
   

 • Kako dobiti od njega to, kar si zelimo, ne da bi sli preko njegovih zelja
   

 • Kako "nabildati" svojega partnerja, da se bo pocutil ob nas moskega
   

 • Kako delovati v konfliktnih situacijah
   

 • Kako izraziti kritiko
   

 • Skrivnosti zapeljevanja
   

 • Moc dotika, pogleda in premika

Sproti bomo poskusali implementirati to, o cemer se bomo pogovarjali in opazovali, kako se odnosi temu primerno spreminjajo.

Delamo po principu preprostosti in predvsem uporabnosti. V mojem delovanju in ucenju je to bistveno.

Najbolj ucinkovite modrosti sveta so preproste in predvsem uporabne.

Bistveno je, da nauceno uporabljamo. Ne glede na to ali smo v partnerskem odnosu ali ne.

Znanje, ki ga bomo pridobili v casu osmih tednov, je uporabno v vseh odnosih. V vseh tipih odnosov.

Tu sem. Skupaj z vami.

Angelina 

Several Open Books

Samo najboljse je dovolj dobro. 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

Delovni zvezek

PRAKTICNE VAJE IN SKLOP VSEH PREDAVANJ

V sklopu delavnice je tudi online delovni zvezek s prakticnimi vajami in zapiski vseh predavanj.

Lahko si ga nalozis in sprintas na spodnji povezavi. Ostane ti za vedno.

 

Samo najboljse je dovolj dobro. 

Angelina-A-Rinaldi-black-hires.png

Skrivnosti izjemnih odnosov

ANGELINA ANA RINALDI |  HIGH PERFORMANCE COACH |  ABUNDANT SUCCESSFUL LIFE

I'll be in touch with You in a Day.

Skrivnosti izjemnih odnosov

KAKO ZIVETI KVALITETNO ZIVLJENJE

Ne glede na to
ali smo v partnerskem odnosu ali ne,

je moc dobrih in kvalitetnih odnosov

izjemno pomembna.

Vpliva na vsa podrocja nasega zivljenja.

Odnosi nas lahko sibijo
ali pa naredijo nepremagljive. 

Na nas je kaj izbiramo.

Vse je na nas.

Ce delujemo v skladu s seboj
ter s svojimi obcutki,

ce izbiramo prave ljudi ter z njimi dobro delujemo,

lahko to predstavlja razliko med zivljenjem,

ki je uspesno in izpopolnjujoce,
ter med tistim,
ki to ni.

Ti odlocas.